بخارست

  1. خانه
  2. »
  3. رومانی
  4. »
  5. بخارست
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان رومانیایی ، انگلیسی ، فارسی
آدرس:
39, Lascar Catargiu Blvd. Sector 1, 010664, Bucharest – Romania, بخارست, رومانی
ساعت کار: دوشنبه – جمعه 16:30 – 30 : 08
تلفن: 95-3120493